Het projectplan

In mei 2020 is het 75 jaar geleden dat er voor Nederland een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog en sindsdien leven we in vrijheid. Een groep inwoners van Borne heeft het lustrum aangegrepen om in Borne de oorlog te (blijven) gedenken als waarschuwing voor iets dat nooit meer mag gebeuren. Maar ook voor het in herinnering houden en eren van mensen die zijn omgekomen. Deze groep wil een evenement organiseren waarmee zij middels belevingstheater mensen terugbrengt naar de tijd van oorlog én bevrijding in Borne. Het evenement heeft de (voorlopige) naam ‘Oorlogstijd en Bevrijding in Borne’. De organisatie is ondergebracht in de 3 april 2019 opgerichte Stichting Belevingstheater oorlogstijd en bevrijding Borne. Ten behoeve van het evenement is dit projectplan opgesteld. Het projectplan is een overzicht van de plannen.

Klik op de onderstaande download-button voor het gehele projectplan:

Stichting Belevingstheater oorlogstijd en bevrijding Borne.