In mei 2020 is het 75 jaar geleden dat er voor Nederland een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog en sindsdien leven we in vrijheid. Een groep inwoners van Borne heeft het lustrum aangegrepen om in Borne de oorlog te (blijven) gedenken als waarschuwing voor iets dat nooit meer mag gebeuren. Maar ook voor het in herinnering houden en eren van mensen die zijn omgekomen.

Deze groep wil een evenement organiseren waarmee zij middels belevingstheater mensen terugbrengt naar de tijd van oorlog én bevrijding in Borne. De organisatie is ondergebracht in de op 3 april 2019 opgerichte Stichting Belevingstheater oorlogstijd en bevrijding Borne.
De wijk Oud Borne zal worden teruggebracht in de sfeer van de jaren ’40-’45. Op diverse locaties in Oud Borne wordt straattheater opgevoerd. Hierbij wordt gedacht aan korte toneelstukjes, het vertonen van beelden en/of films, voordrachten, attributen etc.

Jos Brummelhuis is door de organisatie gevraagd invulling te geven aan het belevingstheater en heeft zijn medewerking toegezegd. Jos is in het dagelijks leven theaterdocent bij o.a. Oyfo Kunst & Techniek (Hengelo), Muziekschool Hof van Twente, Ceppo (Oldenzaal) en Kunstwijs (Borculo e.o.). Hij is (regionaal) bekend als acteur in o.a. ‘Van Katoen en Nu’, ‘Het Verzet Kraakt’, ‘Passiespelen Hertme 2011 en 2014’, ‘Keukelderiej in ’n kerststal’ en ‘De lievelingstrui’. Tevens is hij regisseur en schrijver van o.a. ‘Robin Hood in Hertme’ en ‘De Strijd’ (Passiespelen Hertme 2019). Hij was de regisseur van ‘He’k Wat Van Oe An?’ (locatietheater Oldenzaal), toneelgroepen TOS (Toneel op Stelten in Almelo), Levenslust (Beckum) en Ernst &Luym (Saasveld). http://www.josbrum.nl

Stichting Belevingstheater oorlogstijden bevrijding Borne!
Stichting Belevingstheater oorlogstijden bevrijding Borne!